• امروز : دوشنبه - ۱ مرداد - ۱۴۰۳

مسجد تاریخی شهر کیلان

10آذر
بازدید از محله مرکزی و دیدار مردمی در مسجد تاریخی شهر کیلان/ پاسخ‌گویی به مطالبات و دغدغه‌های شهروندان
توسط مدیریت شهری انجام شد؛

بازدید از محله مرکزی و دیدار مردمی در مسجد تاریخی شهر کیلان/ پاسخ‌گویی به مطالبات و دغدغه‌های شهروندان

مدیریت شهری از محله مرکزی و دیدار مردمی در مسجد تاریخی شهر کیلان بازدید کرد و به مطالبات و دغدغه‌های شهروندان پاسخ داد.