• امروز : شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۳

محسن معادی

27مهر
«محسن معادی» سرپرست اداره بهزیستی شهرستان دماوند شد
با حکم مدیرکل بهزیستی استان تهران؛

«محسن معادی» سرپرست اداره بهزیستی شهرستان دماوند شد

«محسن معادی» با حکم مدیرکل بهزیستی استان تهران به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان دماوند منصوب و معرفی شد.