• امروز : دوشنبه - ۱ مرداد - ۱۴۰۳

شکست کرونا

18فروردین
جشنواره مجازی امید و یاری گری با موضوع شکست کرونا و جهش تولید

جشنواره مجازی امید و یاری گری با موضوع شکست کرونا و جهش تولید

دانشکده هنرهای دیجیتال با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه صداوسیما جشنواره مجازی امید و یاری گری را با موضوع شکست کرونا و جهش تولید برگزار می کند.