• امروز : پنج شنبه - ۱۰ خرداد - ۱۴۰۳

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

18فروردین
تصمیم‌گیری درباره برگزاری امتحانات در جلسه فوق‌العاده شورای عالی آموزش و پرورش

تصمیم‌گیری درباره برگزاری امتحانات در جلسه فوق‌العاده شورای عالی آموزش و پرورش

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: برای بررسی کم و کیف ادامه آموزش دروس و برگزاری امتحانات، مقرر شد که جلسه فوق العاده شورای عالی در هفته آینده برگزار شود.