• امروز : شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

18فروردین
جزئیات دفاع پایان نامه ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام شد

جزئیات دفاع پایان نامه ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام شد

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برنامه داریم دفاع پایان نامه های مقطع کارشناسی این دانشگاه به صورت مجازی انجام شود.