• امروز : شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۳

حسن روحانی

25اردیبهشت
هدف همه تلاش‌ها بهبود زندگی مردم و امید به آینده باشد

هدف همه تلاش‌ها بهبود زندگی مردم و امید به آینده باشد

حسن روحانی گفت: هدف همه تلاش‌ها باید بهبود وضع اقتصاد و زندگی مردم و تقویت امید به آینده باشد.