• امروز : شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۳

جهش تولید

18فروردین
جشنواره مجازی امید و یاری گری با موضوع شکست کرونا و جهش تولید

جشنواره مجازی امید و یاری گری با موضوع شکست کرونا و جهش تولید

دانشکده هنرهای دیجیتال با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه صداوسیما جشنواره مجازی امید و یاری گری را با موضوع شکست کرونا و جهش تولید برگزار می کند.