• امروز : دوشنبه - ۱ مرداد - ۱۴۰۳

ترامپ

19فروردین
نیازی به صدقه‌ ترامپ نداریم
ظریف:

نیازی به صدقه‌ ترامپ نداریم

وزیر امور خارجه ایران گفت: «ایران از نظر منابع انسانی و طبیعی، غنی است. ما نیازی به صدقه‌دادن ترامپ نداریم - کسی که مجبور است دستگاه تنفس مصنوعی را از منابعی که خودش تحریم کرده خریداری کند».