• امروز : دوشنبه - ۱ مرداد - ۱۴۰۳

آمادگی در عمل

19فروردین
مهم‌ترین نیاز خانواده مهدوی چیست؟
ابوالقاسم علیزاده

مهم‌ترین نیاز خانواده مهدوی چیست؟

تحقق رسالت تربیت زمینه‌ساز دولت مهدوی بیش از هر چیز نیازمند نهادهایی است که ضمن تربیت مربیان و متربیانی شایسته، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نظری و عملی جامعه بشری را به خوبی شناسایی، جذب و سازماندهی کند.